- Zalo: 0902 94 66 56 (Mr: Truong - Ha Noi) Hotline: - Zalo: 0934 999 098 (Ms: Thu - Ho Chi Minh) Video

Sản xuất wobbler ngân hàng ANZ

Giới thiệu Ngân hàng ANZ: wobbler lò xo

Ngân hàng ANZ là một trong những ngân hàng nước ngoài đầu tiên hoạt động tại Việt Nam từ năm 1993. Với vị trí chiến lược tại khu vực tiểu vùng sông Mekong mở rộng bao gồm Việt Nam, Campuchia, Lào, Thái Lan và Myanmar , ANZ Việt Nam đóng vai trò then chốt trong chiến lược của tập đoàn, kết nối khách hàng và các thị trường trong khu vực.

Sản xuất wobbler lò xo kẹp sắt:

Wobbler lò xo kẹp sắt là con lắc quảng cáo được sử dụng giới thiệu sản phẩm thể tín dụng

Khu vực kinh doanh: Toàn Quốc

Xem chi tiết các dự án sản xuất POSM:

  - Sản xuất wobbler lò xo kẹp sắt

Hỗ trợ Online

Ms: Thu - 0934 999 098

Nguyễn Trường - 0902 94 66 56